Esquerra Unida Castelló ha participat avui en l’assemblea ciutadana que l’equip de govern ha realitzat avui als dos anys de gestió. La seua coordinadora Carmen Carreras ha volgut participar representant al col·lectiu ja que ha valorat que “aquesta és una iniciativa participativa que valorem positivament, encara que s’hauria de donar una continuïtat i no tindre que esperar dos anys més per a que els i les veïnes de Castelló plantegem les nostres qüestions. Avui s’ha demostrat que les nostres propostes de Participació Ciutadana són possibles i que tenim molt a dir. Es per això que plantegem no només més assemblees, sinó el mode de fer referèndums vinculants en qüestions d’especial rellevància i obrir els plenaris a la participació activa dels i les assistents”:

Carmen Carreras ha plantejat dos preguntes d’economia que consideren Claus referents a les re municipalitzacions dels serveis i al superàvit existent. Carreras: “Les re municipalitzacions dels serveis de l’ajuntament és un tema amb el qual estem treballant i que considerem primordial per tornar a la ciutadania la gestió d’aquells serveis que es podrien gestionar des  del propi ajuntament amb benefici econòmic i millora de les condicions laborals. Tornar al poble el que és del poble és una prioritat i ja s’està fent tard, ja que en els pressupostos generals de l’Estat, pensen introduir la disposició addicional 27 per impedir-lo”.

Altra pregunta plantejada des d’Esquerra Unida ha estat el del superàvit. Carreras “S’ha dit que hi ha un superàvit que pensen fer servir per cobrir necessitats a la ciutat, però tothom sabem que aquest superàvit anirà als bancs, a cobrir el deute. És molt greu que mentre veïns i veïnes de Castelló està en situació d’extrema necessitat aquest superàvit s’utilitzi per pagar als bancs. Per a nosaltres el primer és cobrir les necessitats dels que més estan patint les conseqüències de la crisi”

Per últim la representant d’Esquerra Unida, Carmen Carreras ha volgut fer una valoració del que ha donat de sí l’assemblea “Se’ns han quedat moltes preguntes en l’aire, PGOU, anell verd, laïcitat, sous en la Relació de Llocs de Treball (RPT) de l’ajuntament, habitatge, Pla d’ocupació… Aquestes són qüestions que es podrien formular si aquestes assemblees tingueren continuïtat, una proposta que anem a seguir defensant”.

Castelló a 30 de maig de 2017